Tisková zpráva - Kidtownedu.cz partnerem Festivalu vědy

Prozkoumejte s námi lidské tělo 

 Modely lidského těla a také oka, ucha nebo srdce mohou vyhrát zvídavé děti, které se zúčastní soutěže v rámci zářijového Festivalu vědy.

 Kidtownedu.cz je partnerem tradičního Festivalu vědy, který se letos odehraje virtuálně a jehož hlavním mottem je Inovace pro budoucnost.

 „Velmi vítám, že se Festival vědy uskuteční přes komplikace s Covidem i letos. To, že proběhne v online prostředí, je skvělým počinem, který naváže na jarní zkušenost škol s online výukou. Těším se, že organizátoři Festivalu společně s jeho partnery dokážou oslovit ještě větší procento dětí i učitelů a ráda je v této činnosti aktivně podpořím. Vidím velký potenciál v propojení vědy a výuky na základních školách, protože tím vzniká zcela přirozená motivace žáků pro další studium.", říká Marie Kubíková, radní Městské části Praha 6 odpovědná za oblast školství.

 Zakladatelka Kidtownedu.cz Jana Vyhlídalová vysvětluje, proč se rozhodla pro partnerství s Festivalem: „Chceme, aby z našich dětí vyrostli chytří a vzdělaní dospělí, kteří uvažují kriticky a samostatně, umějí pracovat s informacemi a dokážou najít řešení složitých problémů. Jako společnost můžeme uspět jen, když budeme schopni přemýšlet a inovovat. To se bez kvalitního vzdělání neobejde. Festival vědy je akce, která právě tento typ myšlení a zvídavost v dětech podporuje a rozvíjí.”

 Kidtownedu.cz věnoval do festivalové soutěže modely lidského těla, lidské kostry, lidského oka, ucha, lidského srdce a spoustu dalších výher. Děti je mohou vyhrát třeba pro svou školu nebo třídu, když zodpoví otázky, které pro ně pořadatele Festivalu připravili. Losovat se bude ve dvou vlnách: poprvé v září a po dvou měsících ještě jednou. Všechny informace najdou zájemci na www.festival-vedy.cz.

 Kidtownedu.cz je specialistou na výukové pomůcky, které vybírá ve spolupráci s učiteli, partnerskými školami a organizacemi specializovanými na výuku. Připravuje také své vlastní pomůcky, jednou z nich je například magnetická tabule Oslíčku, netřes se, určená pro výuku finanční gramotnosti. Návštěvníci Festivalu se s ní budou moci seznámit ve virtuálním stánku.

Tisková zpráva ke stažení zde: TZ_festivalvedy 

Kontakt pro média:

Marie Petrovová, 607916333

marie.petrovova@gmail.com