Logopedie, grafomotorika, zrakové rozlišení

V této kategorii najdete pracovní listy určené dětem už od 4 let podle vývoje děcka. Jsou vhodné pro děti, kterým nejde psaní, mají problém s řečí. Cílem pracovních listů je, aby se rozkreslily, rozhýbaly si ruku, naučily se správně držet tužku. Také aby získaly zkušenost s grafickými tvary, které budou později používat při vlastním psaní ve zmenšené velikosti. To vše souvisí také se správnou řečí, protože v mozku je to vše propojené. Pro rozvoj řeči je zrak i jemná motorika důležitou složkou. Řeč jde ruku v ruce s poznáváním světa – spadá do oblasti jemné motoriky. Centrum řeči sousedí s premotorickou kůrou, která zodpovídá za složitější pohyby, jako je například uchopování předmětů. Malé děti se učí nejprve zvládat motorické dovednosti, které jim pak pomáhají zvládat rozvoj řeči. Čím lépe se dítě vyvíjí v motorických dovednostech, tím lépe se u něj rozvíjí řeč.

A vlastně si děti také svým způsobem hrají a to je baví. 

 

Záznamy nebyly nalezeny...